Dodaj rekordy powtarzalne / cykliczne

Podczas wprowadzania rekordów, można wybrać powtarzalne rekordy, które nie będą wymagały ręcznego dodawania w przyszłości, jeżeli wartości będą niezmienne. Aby wejść w tryb powtarzalnych rekordów, wystarczy zaznaczyć "Utwórz jako powtarzalną / cykliczną wartość".

Cykliczne rekordy

Aby utworzyć czynność powtarzalną, należe wprowadzić dodatkowe informacje:

  • Powtarzaj co - określa cykl powtarzania (np. co miesiąc, co rok, co tydzień lub codziennie). W połączeniu z datą rekordu (wartość "Data" w formularzy dodawania rekordu), system będzie wyliczał daty kolejnych iteracji. Przykład: gdy data będzie ustawiona na 31 stycznia, powtarzalność będzie każdego 31-szego (lub ostatniego możliwego) dnia każdego miesiąca. Przykład: gdy data będzie ustawiona na 31 stycznia i będzie to piątek, a powtarzalność bedzie ustawiona co tydzień, to rekord będzie dodawany w każdy piątek.
  • Data zakończenia zadania - data, po której zadanie zostanie wyłączone. Przykład: gdy data rozpoczęcia będzie ustawiona na 31 stycznia, a data zakończenia na 31 sierpnia, a obecna data to 1 września, to system sam wypełni wszystkie rekordy między tymi datami. Przykład: gdy data rozpoczęcia będzie ustawiona na 31 stycznia, a data zakończenia na 31 sierpnia, a obecna data to 1 czerwca, to system sam wypełni wszystkie rekordy od daty rozpoczęcia do bieżącej daty. Kolejne rekordy dodadzą się gdy nadejdzie odpowiedni dzień (np. 30 czerwca, 31 lipca oraz 31 sierpnia). Jeżeli zadanie ma czas nieokreślony, wystarczy zostawić pustą datę.

Tekst poniżej tych pół pomoże określić poprawność parametrów. Po ustawieniu danych wystarczy zatwierdzić rekod. Uwaga! Po zatwierdzenie rekordu, dane historyczne zostaną automatycznie dodane. Aby temu zapobiec, należy ustawić taką datę rozpoczęcia, aby żadna repetycja nie miała miejsca.