Eksportowanie raportu prowizji Tpay

  • Zaloguj sie do serwisu TPay.com
  • Wejdź na rozliczenia > raporty wpłat
  • Wygeneruje raport
    1. Wybierz zakres dat
    2. Kliknij pobierz
    3. Gdy raport zostanie wygenerowany, pobierz go
  • Wprowadź wygenerowany raport do programu