Integracja z Tpay

Do integracji należy podać zarówno dane logowania jak i dane API. Dane logowania składa się z loginu (merchantId) i hasła (merchantSecret). 

Dane API należy wygenerować z panelu poprzez menu Ustawienia > api, a następnie wcisnąć "Generuj nowy dostęp". Zostanie wygenerowane dane api_key oraz api_password, które nalezy wkleić w aplikacji.

TPAY