Wskaźnik wzrostu

Wskaźnik ten pokazuje wzrost lub spadek wartości danego raportu. Porównywane są sumy wartości z wybranego okresu oraz sumy z analogicznego okresu poprzedzającego.

Ponadto, wskaźnik porównuje wzrost raportu do ogólnego wzrostu przychodów biznesu.

Wskaźnik wzrostu