Wskaźniki raportu kanałów marketingowych

Wskaźniki te mają na celu zestawienie, wizualizację oraz analizę danych pobranych z różnych kanałów marketingowych. Istnieje kilka wskaźników, które mają pomóc w decyzji w sprawach marketingowych.

1. Wskaźnik ogólny - podsumowuje kanały marketingowe oraz porównuje ich COS (koszt sprzedaży kanału)

Wskaźnik ogólny

2. Wskaźnik wzrostu - pokazuje jak zmieniły się wartości w porównaniu z analogicznym okresem poprzedzającym zakres raportu

Wskaźnik wzrostu

3. Wskaźnik podziału - pokazuje jaki udział mają poszczególne kanały w pozyskiwaniu sprzedaży oraz koszcie

Wskaźnik podziału

4. Wskaźnik porównawczy - pokazuje zestawienie kosztów i przychodów względem najefektywniejszego oraz najbardziej kosztownego kanału.

Wskaźnik porównawczy