Dodawanie rekordu nieprzypisanego

Podczas dodawania rekordu, jest możliwość przełożenia przypisania rekordu gdy to samo w sobie powoduje trudności lub robi to osoba niewykwalifikowana lub nieprzeszkolona. Na przykład: osoba z działu księgowości wprowadza koszt marketingowy, po czym inna osoba z działu marketingowego przydziela ten koszt do odpowiedniej kategorii.

Aby stworzyć nieprzypisany rekord, podczas dodawania rekordu należy wybrać "Nieprzypisane" w polu "Nazwa raportu" - jest to wartość domyślna.

Dodaj nieprzypisane

Dane rekordu się zapiszą, ale nie  bedą one przypisane do żadnego raportu, a więc nie bedą też brane pod uwagę w statystykach, ponieważ system jeszcze nie wiem jak ma traktować tą informację. Gdy istnieją nieprzypisane rekordy, na liście raportów wyświetli się stosowna informacja.

Nieprzypisane rekordy

Po kliknięciu w link, pojawi się lista z danymi rekordów, które zostały dodane, ale nie przypisane. Aby je naprawić, wystarczy wybrać raport do którego mają być przypisane i potwierdzić przyciskiem "Dodaj do raportu"

Przypisywanie rekordu