Dodaj rekordy podzielone

Czasami jeden wpis nie wystarczy, dlatego aplikacja pozwala na dodanie rekordów podzielonych, które sa rozbite równomiercie przez cały okres. Na przykład dodawanie kosztu miesięcznego wynajmu biura jako pojedyncze koszty każdego dnia w wysykości 1/30 kwoty misięcznej.

Aby włączyć tryb podziału, wystarczy zaznaczyć "Utwórz wartości podzielone przez dni"

Rekordy podzielone

Poprawny podział wymaga wprowadzenia kolejnych danych - zakresu podziału:

  • Data rozpoczęcia podziału - od którego dnia rekord będzie podzielony
  • Data zakończenia podziału - do któego dnia rekord będzie podzielony
  • Zastosować do jakich dni? - określa które dni będą brane pod uwagę podczas podziału. Do wyboru są dni świąteczne, soboty oraz niedziele. Pozwala to rozliczac inaczej koszty pracownicze i koszty wynajmu powierzchni.

Uwaga! rekord oryginalny zostanie dodany, a potem dopiero podzielony.