Wskaźnik kosztów sprzedaży / przychodu

Wskaźnik ten pokazuje stosunek kosztów do sprzedaży lub przychodu. Jest to dodatek do raportów podsumowujących, które mają części zarówno dodatnie (reprezentujące wpływy) oraz ujemne (reprezentujace koszty).

Wskaźnik kosztu sprzedaży