Integracja z Criteo

  • Zaloguj się do panelu Criteo
  • W menu po prawej na górze znajdź menu Ustawienia > Zespoły
  • W seksji użytkoniwków REST API dodaj użytkownika
  • Podaj adres e-mail (dowolny) oraz rolę (sam podgląd)
  • Po akceptacji, wyskoczy okientow z Client ID oraz Client Secret. Skopiuj te dane do aplikacji.