Raporty podsumowujace

Raporty podsumowujące pobierają dane z innych raportów w celu dokładniejszej analizy między tymi raportami. 

Ten rodzaj raportów wymaga dodatkwoej konfiguracji po stworzeniu, aby działał zgodnie z oczekiwaniam - wymaga określenia które raporty będą sumowane w tym raporcie. Przykład: raport kosztów marketingowych będzie brał dane z raportów kosztowych poszczególnych kanałów i sumował jest w całość.

Aby zmienić zawartość zaportu podsumowującego, należe wejść w jego konfigurację. Otworzą się dwie listy - jedna lista zawiera obecnie skonsolidowane raporty, a druga wszystkie raporty powiązane z kontem. Należy dodać raport z tej drugiej listy.

Ponadto, możliwe jest ustawienie mnożnika, przez który będą mnożone rekordy z danego raportu. Przykład: raport przychodów będzie brał zyski z mnożnikiem "+1", a koszty z mnożnikiem "-1", aby zaprezentować odwrotność tych źródeł danych. Przykład: współnicy się dzielą kosztami w stosunku 7:3, więc jeden raport będzie miał koszty z mnożnikiem "0,7", a drugi z mnożnikiem "0.3".

Aby usunąć podrzędny raport z raportu podsumowującego, należy ustawić jego mnoznik na "0".