Raporty zsynchronizowane z Google Sheets

Raporty te służą do kopiowania danych z instniejących zasobów online zapisanych jako arkusze Google. Aby to było możliwe, najpierw trzeba nadać dostęp do arkuszu dla aplikacji zgodnie z instrukcją.

Podczas tworzenia raportu opartego na arkuszu Google, najpierw trzeba podać aplikacji ten arkusz poprzez wklejenie linku do tego arkuszu z paska adresu. Powinien mieć taką formę:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/edit#gid=XXXXXXXXXX

Następnie trzeba wybrać kolumny, które reprezentują datę, wartość brutto lub netto oraz opis (opcjonalnie). Pomoże w tym pobrany podgląd arkusza zawierający pierwsze kilka wierszy.

Raport zsynchronizowany