Raport kanałów marketingowych

Raport ten pobiera dane różnych źródeł i zestawia je ze sobą tworząc raport, który pomaga analizować efektywność różnych kanałów marketingowych.

Głównym źródłem danych jest zestawienie źródła/medium z raportu pozyskiwania Google Analytics. Aby te dane poprawnie się pobierały, należe nadać dostęp do widoku Google Analytics dla aplikacji oraz wprowadzić ID widoku do konfiguracji raportu. Dodatkowym źródłem danych mogą być inne raporty - takie rozwiązanie pozwala na analizowanie kanałów, których Google Analytics nie potrafi dobrze zmierzyć.

W ustawieniach raportu można dodawać jeden z wielu predefiniowanych kanałów, dzięki czemu raport rozpocznie mierzenie tego kanału. 

Jeżeli kanału nie ma na liście predefiniowanych kanałów, można go ręcznie dodać poprzez kliknięcie na przycisk "Ręcznie skonfiguruj kanał". Ustawienie kanału wymaga kilku kroków

  1. ustawienie jednego z dwóch źródeł sprzedaży
    • słowa kluczowego - jest to kombinacja źródła / medium wyświetlanego tak jak Google Analytics. Opcja "pobierz kanały" wyświetli 
    • raportu - polega na wybraniu raportu
  2. Dodania źródła jako kanału
  3. Edycji kanału i wybranie w nim danych kosztowych