Zarządzanie użytkownikami

Każde konto biznesowe pozwala na przypisanie użytkowników wraz z ich rolami i poziomami dostępów. Użytkownikom można przypisać dostępy do różnych kont klienckich.

Zarządzanie użytkownikami

Aby dodać użytkownika, wystarczy wpisać jego adres i rolę. Po zatwierdzeniu, na wybrany adres e-mail zostanie wysłany link rejestracyjny. Po zakończonej rejestracji, nowy użytkownik otrzymuje dostęp do przeglądania danych raportowych związanych z kontem.

System posiada kilka poziomów dostępów:

  • Administracyjne - wszystkie dostępy możliwe dla klientów
  • Zarządzanie - zarządzanie raportami i użytkownikami
  • Moderacja - zarządzanie raportami
  • Tylko przeglądanie - pozwala jedynie przeglądać dane
  • Cofniety - dostęp do konta został wycofany, użytkownik nie może dalej przeglądać danych