Brak aktualizacji - częste przyczyny

Najczęstszą przyczyną jest zmiana danych logowania / dostępu. Sprawdź czy:

  • Czy w ostatnich dniach, dane hasło czy login nie zostały zmienione?
  • Czy hasło nie zostałe przedawnione i wymaga zmiany przed ponownym dostępem (głównie dotyczy Idosella)?
  • Czy dostęp do konta / pliku nie został odebrany / zmieniony?
  • Czy zintegowany serwis jest cały czas aktywny lub był niedostępny w czasie aktualizacji?