Optimise.pl

Do poprawnego działania, wymaga są poniższe parametry:

  • apiKey - można wygenerować z panelu Optimise
  • contactId - ID sklepu
  • agencyId - odpowiedni oddział Optimise (domyślnie Optimise Poland)
  • rate - sposób rozliczania (domyślnie cps-12, czyli model rozliczenia CPS z kosztem w wysokości 12%)