Przyznawanie dostępu do konta reklamowego Facebooka

  • Zaloguj się do konta Facebook Business
  • Otwórz ustawienia kont reklamowych
  • Znajdź i wybierz konto reklamowe, które chcesz udostępnić agencji
  • Kliknij na "Przypisz partnerów"
  • Wybierz "Identyfikator firmy"

  • Skopiuj i wklej numer agencji: 294683624838469
  • Ustaw dostęp do wyświetlania wyników
  • Potwierdź

Notatka: warto zapamiętać ID konta reklamowego, ponieważ będzie on podstawą do stworzenia raportu. Możesz dodać wiele widoków pod warunkiem, że agencja będzie miała do niego wgląd.