Ręczne wprowadzanie rekordów

Do niektórych rodzajów raportów należy ręcznie wprowadzić dane lub przesłać odpowiedni plik. Można to zrobić poprzez wybranie "Wypełnij dane ręcznie" z głównego menu po lewej. Pojawi się formularz, do którego należy wprowadzić informacje nt. rekordu.

Dodawanie rekordu

Instrukcje wypełniania formularza:

  • Nazwa raportu - nalezy wybrać raport z listy. Na liście są tylko odpowiednie rodzaje raportów, czyli te które z założenia będą wprowadzane ręcznie. Można też wybrać dodane rekordu jako nieprzypisane. Instrukcje nt. rekordów nieprzypisanych.
  • Data - określa datę, której doryczy rekord
  • VAT - można wybrać z listy domyślnych wartości VAT lub wpisać ręcznie jeżeli wartość nie występuje na liście. Na podstawie tej wartości będzie automatycznie wyliczana kwota netto lub brutto.
  • Automatycznie oblicz wartość netto / brutto - włącza lub wyłącza automatyczne wyliczenie wartości netto / brutto na podstawie drugiej wartości oraz podanego VAT, pozwala to na wpisanie dowolnej kwoty netto i brutto
  • Wartość brutto / netto (waluta) - wartośc brutto / netto w obcej walucie. Na podstawie kursu waluty z tego dnia, wyliczana jest wartość w PLN.
  • Wartość brutto / netto - wartośc brutto / netto wyrazona w PLN. W przypadku konieczności przeliczenia z waluty obcej, należy kliknąć na przycisk "PLN (zmień)" po prawej od wartości do wpisania.
  • Opis - tekst pozwalający na odróżnienie tego rekordu od pozostałych. Pozwala również na zastosowanie wskaźnika rozbijającego.

To są podstawowe opcje dotyczące prostego rekordu. Są również dodatkowe opcje dla specjalnych / zautomatyzowanych rekordów: