Raporty ręczne

Raporty te służą do wypełniania ręcznego. Te raporty pojawiają się na liście podczas ręcznego wprowadzania rekordów.

Wypłenianie tego raportu można również oddelegować do osób nie będacych zarejestrowanymi użytkownikami w systemie porzez wygenerowanie linku dostępu pozwalającego na edycję i przesłaniu odpowiednim osobom.

Raport ten pozwala też na edycję w tybie manualnym, podobnym do tablicy. Aby wejść w ten tryb, należe wejść do konfiguracji danego raportu i kliknąć na tyb edycji.